BASES DEL VIIè CONCURS LITERARI


BASES DEL VIIè PREMI LITERARI SANT JORDI 2011-2012

1.   Objectiu :  Estimular la creativitat a partir de la narrativa

  1. Requisits dels participants
Poden optar al premi les persones que estiguin inscrites al Centre de Formació d’Adults “Joan Carles I” durant el curs 2011-2012

  1. Temàtica:  Monzonem: juguem a ser Quim Monzó.
A partir dels començaments i acabaments dels contes llegits durant aquest trimestre, ens atrevim a escriure el nostre propi conte. Trobareu els inicis i finals proposats a: http://catalages.blogspot.com/ en l’apartat Concurs Literari.

4.   Modalitat: Narrativa

S’estableix un premi i dos accèssits.

5.  Justificació del tema del concurs
El Centre de Formació d’Adults està treballant, durant el curs 2011/2012, una
selecció de contes del reconegut escriptor català Quim Monzó.

6.  Presentació de treballs i termini
    • Les obres que optin al premi hauran de ser originals i inèdites. Hauran de ser presentades en català i en format word, font Arial-12, interlineat 1,5  i amb una extensió màxima d’un full.

·         El termini de presentació dels treballs finalitzarà a les 19 hores del dia
23 de març de 2012.

·         Les narracions es lliuraran a la Secretaria del Centre dins d’un sobre DIN-A4, on figurarà el títol de l’obra. A l’interior d’aquest sobre, juntament amb l’obra, s’hi adjuntarà un altre sobre tancat amb les dades següents: nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon, títol del treball i curs on està inscrit l’alumne/a.

7.  Jurat:  El jurat estarà format per:
. Un membre de l’Equip directiu
. Un membre de la Comissió literària
. Dos membres de la Comissió cientificocultural
. Un membre de la Comissió d’Informàtica

  1. Resolució i acta de lliurament dels premis
La resolució del jurat es donarà a conèixer el dia 23 d’abril de 2012, durant la festa de celebració de Sant Jordi. En el mateix acte es donaran els següents premis:
- 1r premi:  un val per material de llibreria per valor de 80 Euros
- 2 Accèssits:  un val per material de llibreria per valor de 50 Euros

  1. Difusió dels treballs
Els treballs premiats es publicaran a la pàgina web del CFA Joan Carles I.